Waardevol diploma

NHBO beloont de inzet, het doorzettingsvermogen en de ambitie van haar studenten met een waardevol diploma. Dat diploma is de beloning voor een geslaagd examen, het bewijs van jouw kennis en vaardigheden én het begin van een levenslang leertraject. Kortom, het is het sluitstuk van jouw professionele en praktijkgerichte opleiding!

Beloning voor een geslaagd examen

Op het einde van je opleiding maak je als student een examen of een praktische eindopdracht. Scoor je meer dan 60%? Gefeliciteerd, jij ontvangt een diploma als beloning voor je geslaagde examen! Is er geen examen op het einde van je opleiding? Dan ontvang je in de plaats van een diploma een officieel certificaat, getuigschrift of deelnameattest.

Bewijs van jouw kennis en vaardigheden

Het bedrijfsleven waardeert de diploma’s van NHBO ten zeerste. Ze zijn namelijk een bewijs van jouw beroepskennis en praktijkgerichte vaardigheden. De diploma’s komen van pas als je wil solliciteren, promotie wil maken of wil starten als zelfstandig ondernemer. Je kan er meteen mee aan de slag in de baan en sector van jouw keuze. Jouw diploma is een echte springplank voor je carrière.

Begin van een levenslang leertraject

Heb je een diploma van NHBO? Dan kan je jezelf inschrijven voor vervolgopleidingen of specialisaties, ook bij onze opleidingspartners in binnen- en buitenland. Zo moedigt NHBO levenslang leren actief aan.

Waardevol diploma van NHBO

diploma van nhbo

Aan de slag met je diploma

Commerciële beroepen
Met een diploma van NHBO kan je aan de slag in alle commerciële beroepen. Een commercieel beroep is een beroepsactiviteit waarvoor de bevoegde overheid geen regels oplegt. Het beroep is vrij toegankelijk en iedereen kan het uitoefenen, met of zonder diploma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schoonheidsspecialist, masseur, personal coach, fotograaf, medisch secretaresse,…

Gereguleerde beroepen
In sommige Europese landen zijn enkele beroepen per wet gereguleerd. Denk bijvoorbeeld aan “vrije beroepen” in de juridische (advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder), medische (arts, apotheker), financiële (boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor) en bouwkundige sector (architect). Ook andere beroepsactiviteiten zijn gereglementeerd waardoor je ze niet zomaar mag uitoefenen. Denk aan vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar, veiligheidsagent, vroedvrouw, verpleegkundige… Tot slot zijn er ook beroepen in het gesubsidieerd onderwijs, zoals leerkracht lager onderwijs of kleuterleidster, waarvoor je een specifiek pedagogisch diploma nodig hebt. Diploma’s voor deze wettelijke gereguleerde beroepen haal je na een meerjarige opleiding aan de hogeschool of universiteit.

NHBO organiseert geen hoger onderwijs of academisch onderwijs en reikt bijgevolg geen bachelor of master diploma’s uit. Voor gereguleerde en beschermde beroepen verwijzen we je graag door naar meerjarige opleidingen aan een hogeschool of universiteit.